restrukturyzacja firmy

Restrukturyzacja firmy

Restrukturyzacja firmy Restrukturyzacja firmy w rozumieniu prawa restrukturyzacyjnego to postępowanie sądowe mające na celu zawarcie układu z wierzycielami. Jeśli przedsiębiorstwo jest zadłużone to po pierwsze należy zidentyfikować przyczyny powstania zadłużenia. Mogę one być jednorazowe – wyjątkowe, takie jak np. przegranie jakiegoś procesu sądowego na znaczną kwotę, czy otrzymanie prawomocnej niekorzystnej decyzji organu administracyjnego nakładającego wysokie…