Doradca restrukturyzacyjny

Doradca restrukturyzacyjny jest to obecnie nazwa licencjonowanego zawodu, który funkcjonuje od 1 stycznia 2016r. Nazwa zawodu jest bardzo trafna, gdyż dokładnie określa to czym osoba z tą licencją się zajmuje. Jest to prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych o czym można poczytać w tym artykule oraz postępowań upadłościowych. Obecnie skupię się na innym, bardziej przyziemnym temacie.

W mojej ocenie problem stanowi forma skrócona nazwy tego zawodu, która była by bardzo przydatna w codziennych rozmowach.

Doradca

Nazwaniem „doradcy restrukturyzacyjnego” po prostu „doradca” w kontekście rozmowy o restrukturyzacji czy upadłości jest trafne. Natomiast w szerszym kontekście jest zupełnie niezrozumiałe. Mamy przecież wielu doradców – doradca finansowy, doradca ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, doradca inwestycyjny, autoryzowany doradca (odpowiedzialny za wprowadzanie na rynek NewConnect) i a także innych doradców. I dlatego moim zdaniem „doradca” nie jest to najlepsza forma skrócona nazwy zawodu doradca restrukturyzacyjny.

Syndyk

Zarówno dawniej jak i obecnie w dalszym ciągu popularnie o osobie zawodu doradca restrukturyzacyjny mówi się syndyk. Jest to najpopularniejsza funkcja jaką może pełnić osoba z licencją doradcy restrukturyzacyjnego. Jest to także już w tym momencie historyczna nazwa tego zawodu. Do 31 grudnia 2015r. licencja syndyka uprawniała do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy. Obecnie licencja doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy, zarządcy, zarządcy w egzekucji oraz czynności doradztwa restrukturyzacyjnego.

Obecnie popularny „syndyk” to jest jednak coś innego bo jest to tylko jedna z wielu funkcji jaką może być osoba z licencją doradcy restrukturyzacyjnego.

Restrukturyzator

Moją propozycją jest słowo będące neologizmem. Restrukturyzator, czyli ktoś zajmujący się restrukturyzacją. Atutem tego słowa jest jego niepowtarzalność oraz to, iż nawet ktoś słyszący je po raz pierwszy jest w stanie wydedukować czego może dotyczyć. Pewną wadą jest być może mocne brzmienie słowa restrukturyzator.

Doradca restrukturyzacyjny czyli kto?

W mojej ocenie rozmawiając o upadłości lub restrukturyzacji to najtrafniejszym skrótem dla nazwy zawodu doradca restrukturyzacyjny będzie słowo doradca. Natomiast czy ma szansę przyjąć się jakaś inna potoczna nazwa typu restrukturyzator? Czas pokaże.

Mateusz Ładyga – doradca restrukturyzacyjny