Mateusz Ładyga syndyk masy upadłości Sotronic sp. z o.o. w upadłości  z siedzibą w Balicach ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) ruchomości wchodzących w skład masy upadłości.

Konkurs ofert podzielony jest na części. Przedmiot sprzedaży dla każdej z części jest szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do regulaminu.

Ogólny opis sprzedawanych ruchomości: Do sprzedaży są urządzenia wykorzystywane w robotach budowlanych w zakresie instalacji światłowodowych takie jak maszyna polerska, multimetry, urządzenia do testowania sieci wraz z wyposażeniem (np. marki EXFO), urządzenia pomiarowe do sieci światłowodowych, programy komputerowe, drobne narzędzia instalacyjne i budowlane, meble, biurowe urządzenia elektroniczne (laptopy, serwery, urządzenia drukujące), bardzo duża ilość zapasów magazynowych związanych z instalacjami światłowodowymi i elektrycznymi (resztki kabli miedzianych i światłowodowych, przewody, panele, przełącznice, pigtaile, patchcord-y, mufy, końcówki, materiały do instalacji monitoringu i wiele innych). Do sprzedaży jest kilkaset pozycji ruchomości podzielonych na części.

Cena minimalna brutto ruchomości określona jest dla każdej części w Regulaminie.

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim, osobiście albo przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do dnia 19 PAŹDZIERNIKA 2022 r. w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach na adres: Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusza Ładyga, ul. Łąkowa 25A/1, 31-444 Kraków. Warunkiem przystąpienia do Konkursu ofert jest wpłacenie wadium.

Otwarcie ofert odbywa się dnia 20 PAŹDZIERNIKA 2022 r. o godzinie 10:00 w kancelarii syndyka.

Kompletna informacja na temat niniejszego konkursu znajduje się w regulaminie konkursu ofert wraz z załącznikiem nr 1 do regulaminu.

Regulamin jest dostępny na stronie syndyka w zakładce o nas – konkursy i sprzedaże. Regulamin może zostać także udostępniony przez syndyka po zapytaniu mailowym lub poprzez formularz. Syndyk może udostępnić także wycenę biegłego.

Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonać w Krakowie na ul. Farmaceutów po wcześniejszym ustaleniu terminu z syndykiem.

Mateusz Ładyga syndyk

W załączeniu regulamin:

SOTRONIC – REGULAMIN KONKURSU 17

oraz załącznik nr 1 do regulaminu z wykazem ruchomości w podziale na części konkursu:

SOTRONIC – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU 17

PRZETARG Mateusz Ładyga syndyk Mateusz Ładyga syndyk Mateusz Ładyga syndyk