Krakowskie Zakłady Garbarskie S.A. w restrukturyzacji