StepCloser S.A. jest to startup, który miał zajmować się ekspansywną promocją oraz rozbudową istniejącego już Programu StepCloser. Projekt powstał w celu świadczenia pomocy obcokrajowcom w rozpoczęciu życia w Krakowie poprzez oferowanie im wsparcia zdalnego oraz stacjonarnego, jest obecnie popularyzowany i rozwijany przez portal StepCloser.

 

ETAPY POSTĘPOWANIA:

Likwidacja masy upadłości:

Konkurs na zbycie ruchomości – link

Lista wierzytelności została złożona.

Zaproszenie do rokowań – zbycie projektu inwestycyjnego Stepcloser w tym znaku słowno graficznego Stepcloser opatentowanego w krajach unii europejskiej i innych krajach.