Co to jest restrukturyzacja

Co to jest restrukturyzacja – zastanawia się nad tym wiele osób i przedsiębiorców szukając sposobu wyjścia z problemów organizacyjnych. Najczęściej składają się na nie zbyt wysokie koszty, niezadowalająca sprzedaż, problemy z niewydajnym personelem. Wszystko to powoduje największy z problemów – kłopoty finansowe.

Co to jest restrukturyzacja – postępowanie sądowe

Oczywiście to o czym głównie traktuje niniejszy blog to o restrukturyzacji w rozumieniu postępowanie sądowe. Ma ono na na celu uniknięcie upadłości dłużnika poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Prowadzi się ją w czterech podstawowych postępowaniach – postępowaniu o zatwierdzenie układu, przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym i postępowaniu sanacyjnym. Szerzej opisujemy każde z tych postępowań na naszej stronie pod linkiem https://restrukturyzacja.legal/restrukturyzacja/. Skuteczne przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego dajesz szansę Twojemu przedsiębiorstwu na wyjście z kryzysu.

Co to jest restrukturyzacja – zmiany organizacyjne

Z punktu widzenia zarządzania, restrukturyzacja to zmiany organizacyjne znacznie bardziej intensywne i gwałtowne niż w normalnym toku prowadzenia działalności gospodarczej. Całość skorelowanych ze sobą zmian, które najczęściej dotyczą wszystkich obszarów działalności firmy, ma na celu przywrócenie stabilizacji przedsiębiorstwa i w dalszej perspektywie wzrost jego wartości. Podstawową wiedzę w tym zakresie można zdobyć choćby na Wikipedii.

Co to jest restrukturyzacja – restrukturyzacja kredytu

Restrukturyzacja często rozumiana jest jako renegocjowanie lub zmiana umowy kredytowej. Dotyczy jednego konkretnego wierzyciela, którym najczęściej jest bank. Jeśli nasze przedsiębiorstwo ma nieznaczne problemy z terminową realizacją rat to działania typu – wydłużenie okresu spłaty, zawieszenie spłat, czy czasem konsolidacja zadłużenia mogą przynieść pozytywny efekt. Niektórzy natomiast poprzez restrukturyzację kredytu rozumieją – zwiększenie kwoty zadłużenia lub wzięcie drugiego kredytu. Przy dość dużym poziomie zadłużenia firmy i kłopotach z realizacją rat, takie działania są doraźne i najczęściej jest to potem przysłowiowy „gwóźdź do trumny”. W przypadku spółek często branie dodatkowych kredytów na „kłopoty finansowe” wiąże się z wymogami poręczeń majątkowych przez członków zarządu, czy też wspólników. Zdecydowanie odradzamy tego typu działania. Jeśli firma już jest w takim stanie to należy podjąć bardziej zdecydowane kroki i dokonać jednocześnie restrukturyzacji zadłużenia poprzez postępowanie sądowe oraz restrukturyzacji organizacyjnej.

Na pytanie, które jest tytułem artykułu, jest jak widać kilka odpowiedzi z różnych dziedzin, jednak wszystkie one biorą swój początek w kłopotach organizacyjnych, które w następstwie powodują problemy finansowe.

Mateusz Ładyga doradca restrukturyzacyjny