RESTRUKTURYZACJA TO PROCES ZMIERZAJĄCY DO ODDŁUŻENIA POPRZEZ ZAWARCIE UKŁADU Z WIERZYCIELAMI

Sądowa restrukturyzacja daje naprawdę skuteczne instrumenty do przeprowadzenia naprawy zadłużonego przedsiębiorstwa i zapobieżenia likwidacji. Obecny tryb postępowania sądowego jest ukierunkowany na przedsiębiorców, którzy niezależnie od tego czy są dłużnikami, czy wierzycielami to chcą zajmować się swoim biznesem, a nie wieloletnimi postępowaniami sądowymi jak to bywało w przeszłości w przypadku tzw. upadłości układowej. Dlatego postępowania restrukturyzacyjne są teraz zdecydowanie odformalizowane i dużo krócej trwają.

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami

Istnieje możliwość zawarcia układu nawet w 3 miesiące.

Ponadto obecnie rynek nie reaguje nadzwyczaj nerwowo na przedsiębiorstwo w restrukturyzacji, tak jak w przeszłości na firmy w upadłości układowej. Nawet nie udany proces restrukturyzacji nie oznacza automatycznie upadłości.

DO WYBORU SĄ CZTERY PODSTAWOWE TYPY POSTEPOWAŃ:

1  POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

które jest prowadzone bez udziału sądu. Dłużnik przy udziale nadzorcy układu ma zadanie przeprowadzić negocjacje z wierzycielami i zebrać pisemne głosy w ciągu nie dłuższym niż 3 miesiące. Sąd jedynie na jednej rozprawie zatwierdza taki układ zgodnie z wolą wierzycieli.

2 PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

które toczy się przy udziale sądu, natomiast jak sama nazwa mówi jest to postępowanie szybkie i uproszczone. Wszelkie istotne dokumenty potrzebne do zwołania zgromadzenia wierzycieli, na którym będzie głosowany układ nadzorca sądowy ma złożyć w dwa tygodnie od dnia otwarcia postępowania. Całość takiego procesu zajmuje od 3 do 5 miesięcy. W obydwu powyższych postępowaniach jest jedno istotne ograniczenie. Suma wierzytelności spornych nie może byś wyższa niż 15% wszystkich. Ponadto w obu powyższych postępowaniach można zawrzeć tzw. układ częściowy. Układem tym może być objęta jedynie część wierzycieli np. kilku największych. Pozostali wierzyciele nawet nie muszą wiedzieć, iż takie postępowanie się toczy.

3 POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

jest to podstawowe postępowanie przewidziane ustawą prawo upadłościowe. Jest bardziej szczegółowe. Wymaga wykonania spisu z inwentarza i oszacowania całego majątku. Jest prowadzone także wtedy, gdy wierzytelności spornych jest więcej niż 15%. Postępowanie trwa dłużej, gdyż w przypadku rozbieżności pomiędzy saldem tej samej wierzytelności u dłużnika i wierzyciela Sędzia Komisarz decyduje o ostatecznej wysokości wierzytelności.

4 POSTĘPOWANIE SANACYJNE

cechuje się przede wszystkim tym, iż zarząd nad przedsiębiorstwem posiada zarządca, natomiast nie posiada go reprezentant dłużnika. W zamian za to istotnym elementem tego postępowania jest to, iż zarządca może odstępować od umów, nawet jeśli te umowy nie przywidywały możliwości ich wcześniejszego rozwiązania. Tego typu postępowanie jest bardzo przydatne dla przedsiębiorstw, które są obarczone nie opłacalnymi długoterminowymi umowami (np. kilkuletni najem powierzchni w galerii handlowej).

KONTAKT

Z NAMI
lokalizacja ikona
Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga
Doradca restrukturyzacyjny nr licencji 781
ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków