Z NAMI wejdziesz NA SZCZYT zawodowej kariery.

Nasza kancelaria jest miejscem dla ludzi z wieloma pasjami i motywacją do pracy. Dbamy o to by praca była przyjemnością.
Lubisz wyzwania zawodowe – dostarczymy Ci ich.
Jesteśmy zdobywcami i z sukcesem realizujemy cele.

Chcesz z nami pracować? -> Prześlij swoje CV

Zrób to zwłaszcza jeśli:

– Jesteś praktykiem i masz doświadczenie w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw lub prowadzenia postępowań upadłościowych,

– Jesteś prawnikiem i specjalizujesz się w prawie gospodarczym,

– Nie masz doświadczenia, ale interesujesz się prawem restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym i chciałbyś się rozwijać w tym zakresie,

– Jesteś studentem 2 lub 3 roku i chciałbyś odbyć praktykę w naszej kancelarii.

Chronimy Twoją prywatność

Chronimy Twoją prywatność, a co za tym idzie dane osobowe swoich pracowników, klientów, kontrahentów i kandydatów do pracy lub do odbycia praktyki. Robimy to bo tak uważamy i chcemy oraz dlatego też, że zobowiązuje nas do tego prawo, a dokładnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO. Na tej podstawie informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych w odniesieniu do kandydatów do pracy, współpracy lub odbycia praktyk jest: Mateusz Ładyga, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga, ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków.
 • W sprawach przetwarzania danych możecie się Państwo kontaktować z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@restrukturyzacja.legal
 • Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest ocena złożonej aplikacji, czy też dokumentu cv, przekazania Ci informacji na temat procedur rekrutacyjnych, przetwarzania aplikacji na potrzeby realizacji procesu rekrutacji, oraz w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji.
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak wymagane w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Niedostarczenie wymaganych informacji uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym i/lub przesyłanie informacji związanych z przyszłym procesem rekrutacyjnym.
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj, osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, czy też dostawcą oprogramowania);
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat.
 • Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Wykorzystujemy środki bezpieczeństwa o charakterze technicznym, fizycznym i administracyjnym w celu zapobiegania ryzyku utraty, niewłaściwego wykorzystania, ujawnienia lub zmodyfikowania informacji przekazanych przez Ciebie, a także ryzyku nieuprawnionego dostępu do tych informacji.
 • W związku przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do:
 • dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

KONTAKT

Z NAMI
lokalizacja ikona
Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga
Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny nr licencji 781
ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków