TWOJE PRZEDSIĘBIORSTWO MA PROBLEMY FINANSOWE?

POTRZEBUJESZ POMOCY – ZAPRASZAM DO KONTAKTU

    tel. 501 171 501   

Postępowanie skierowane jest do zadłużonych przedsiębiorców.

Jeśli masz problemy finansowe, nie jesteś w stanie spłacać rat kredytów lub są prowadzone już egzekucje przez komorników – to koniecznie zapoznaj się z korzyściami  wynikającymi z przeprowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu.

Nie ma znaczenia czy zadłużenie wynika z kredytów bankowych, czy jest to zadłużenie u kontrahentów czy może w ZUSie albo Urzędzie Skarbowym.

CO DAJE ROZPOCZĘCIE I PRZEPROWADZENIE RESTRUKTURYZACJI:

postępowanie restrukturyzacyjne

Podstawowe korzyści jakie uzyskuje zadłużone przedsiębiorstwo to:
– wstrzymanie konieczności spłaty zadłużenia na okres trwania restrukturyzacji (od 3 miesięcy do nawet ponad 1 roku),
– zakaz wypowiadania umów przez banki mimo niespłacania rat kredytowych,
– rozłożenie zadłużenia na raty możliwe do spłaty,
– zmniejszenie wysokości zadłużenia – częściowe jego umorzenie,
– możliwe jest umorzenie całości lub części odsetek bankowych.

JAK ROZPOCZĄĆ TAKIE POSTĘPOWANIE?

Restrukturyzację prowadzić musi osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Jeśli chcesz zacząć takie postępowanie zadzwoń pod numer telefonu 501 171 501. Jestem doradcą restrukturyzacyjnym i jestem w stanie szybko określić możliwości i korzyści rozpoczęcia takiego postępowania dla Twojego przedsiębiorstwa.

DLACZEGO WYBRAĆ DORADCĘ RESTRUKTRUZACYJNEGO MATEUSZA ŁADYGĘ

finansowanie firmy w restruktiryzacjiMam ogromne doświadczenie w przeprowadzaniu takich postępowań. Miarą doświadczenia jest sukces. A skuteczność naszej działalności jest bardzo wysoka, gdyż zawieramy ponad 83% układów, przy czym średnia rynkowa jest znaczącą niższa.

Posiadam tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Kwalifikacja jest nadawana jedynie najbardziej doświadczonym doradcom restrukturyzacyjnym i posiada ją obecnie około 100 osób w Polsce. Ukończyłem także studia podyplomowe typu Executive MBA. Dyplom tego typu jest potwierdzeniem wysokich kwalifikacji menedżerskich oraz szerokiej wiedzy ekonomicznej. Łączę wiedzę prawną z praktyką biznesową i potrafię przekonać wierzycieli do wyrażenia zgody nawet na daleko idące ustępstwa.

Osoba doradcy restrukturyzacyjnego jest kluczowa, by osiągnąć sukces restrukturyzacji. To doradca ma przygotować Plan Restrukturyzacyjny, który określi kierunki dalszych działań biznesowych. Doradca restrukturyzacyjny przygotowuje także Spis Wierzycieli i uzgadnia z nimi wysokość ich zadłużenia. Najważniejszym zadaniem doradcy restrukturyzacyjnego jest przygotowanie propozycji spłaty zadłużenia dla wierzycieli w taki sposób, aby oni na nią wyrazili zgodę. Doradca musi nawiązać pozytywne relacje z wierzycielami, by ich przekonać, że to co proponuje jest rzeczywiście najlepszym rozwiązaniem. Jego inicjatywy są kluczowe. Jedynie dobrze prowadzone postępowanie może doprowadzić do zawarcia układu. Należy pamiętać, że wierzyciele muszą się zgodzić często na trudne dla nich propozycje – rozłożenie spłaty zadłużenia na wiele lat, czy też jego częściowe umorzenie (obniżenie). Tylko sprawny doradca restrukturyzacyjny jest w stanie zapewnić sukces w tych działaniach.

ZACHĘCAM DO KONTAKTU – TO NIC NIE KOSZTUJE

zwłaszcza, jeżeli Twoja firma przechodzi obecnie przez kłopoty finansowe.

    tel. 501 171 501

Mateusz Ładyga – kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

KONTAKT

Z NAMI
lokalizacja ikona
Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga
Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny nr licencji 781
ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków