POZYTYWNY EFEKT RESTRUKTURYZACJI

Przeprowadzenie skutecznego postępowania restrukturyzacyjnego może mieć wiele pozytywnych efektów. Przede wszystkim dajesz szansę Twojemu przedsiębiorstwu na wyjście z kryzysu między innymi poprzez:

  • rozłożenie spłaty zadłużenia na raty,
  • zmniejszenie wysokości zadłużenia poprzez częściowe jego umorzenie,
  • odroczenie terminu wykonania zobowiązań,
  • konwersję wierzytelności na udziały lub akcje,
  • zmianę zabezpieczeń np. uchylenie zastawów lub przewłaszczeń.
pozytywne skutki restrukturyzacji spółki

DLACZEGO JESZCZE WARTO? PO TO BY:

  • zastopować egzekucje komornicze,
  • wstrzymać wykonanie niekorzystnych ugód,
  • zahamować nakręcającą się spiralę zadłużenia,
  • uchronić się przed upadłością,
  • zmniejszyć ryzyko wystąpienia odpowiedzialności członków zarządu.

Dodatkowo otwarcie postępowania układowego lub sanacyjnego spowoduje, że przez czas trwania całego procesu nie wolno spłacać zadłużenia, które powstało do dnia otwarcia przez sąd postępowania. W ten sposób, aż do dnia zawarcia układu, pozyskiwane wpływy środków finansowych w całości można przeznaczyć na bieżącą działalność gospodarczą.

Czy restrukturyzacja się na pewno powiedzie? Pewności nie ma nigdy. Natomiast im wcześniej zaczniesz i lepiej się przygotujesz, tym szansa na sukces jest większa. My, jako specjaliści pomożemy Ci w tym, tak abyś z nami wszedł na biznesowy szczyt jeszcze raz.

KONTAKT

Z NAMI
lokalizacja ikona
Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga
Doradca restrukturyzacyjny nr licencji 781
ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków