POZYTYWNY EFEKT RESTRUKTURYZACJI

Przeprowadzenie skutecznego postępowania restrukturyzacyjnego może mieć wiele pozytywnych efektów. Przede wszystkim dajesz szansę Twojemu przedsiębiorstwu na wyjście z kryzysu między innymi poprzez:

  • rozłożenie spłaty zadłużenia na raty,
  • zmniejszenie wysokości zadłużenia poprzez częściowe jego umorzenie,
  • odroczenie terminu wykonania zobowiązań,
  • konwersję wierzytelności na udziały lub akcje,
  • zmianę zabezpieczeń np. uchylenie zastawów lub przewłaszczeń.

DLACZEGO WARTO RESTRUKTURYZAOWAĆ ZADŁUŻONE PRZEDSIĘBIORSTWO?

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego powoduje, że przez czas trwania całego procesu nie spłaca się zadłużenia, które powstało do dnia otwarcia tego postępowania. W ten sposób, aż do dnia zawarcia układu, pozyskiwane wpływy środków finansowych w całości można przeznaczyć na bieżącą działalność gospodarczą, a nie na spłatę zadłużenia. Taki okres w przypadku najprostszych postępowań może trwać od 3 do ponad 12 miesięcy. Jednocześnie otwarcie restrukturyzacji powoduje:

  • wstrzymanie egzekucji komorniczych,
  • brak możliwości wypowiadania umów przez banki i kontrahentów – mimo ich nie wykonywania przez dłużnika,
  • zahamowanie nakręcającej się spirali zadłużenia,

Ponadto restrukturyzacja ma na celu uchronić przedsiębiorstwo przed upadłością, a co za tym idzie zmniejszyć lub zupełnie zniwelować ryzyko wystąpienia odpowiedzialności członków zarządu w przypadku zadłużonych spółek.

ILE KOSZTUJE RESTRUKTURYZACJA?

W ramach każdego postępowania restrukturyzacyjnego proponujemy swoim wierzycielom zawarcie porozumienia tzw. układu. Jest to forma ugody zawartej z wszystkimi wierzycielami jednocześnie. Podstawową formą restrukturyzacji jest rozłożenie długu na taką ilość rat, aby ich wysokość była możliwa do spłaty. Kolejną podstawową formą restrukturyzacji zadłużenia jest zaproponowanie wierzycielom umorzenia całości lub części odsetek i kosztów ubocznych (np. sądowych). Niemal równie popularną formą restrukturyzacji długu jest umorzenie części należności głównej. Ostatecznie prawie zawsze kwota do spłaty jest niższa niż zadłużenie wynikające z umów.

Trzeba pamiętać, iż przy stosunkowo niewysokim zadłużeniu wynoszącym np. 500 tys. zł, umorzenie jedynie części odsetek powoduje konieczność spłaty długu niższego o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy.

Koszt postępowania restrukturyzacyjnego to kwota kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ostateczna wysokość tych kosztów zależy przede wszystkim od całkowitej sumy zadłużenia, ale także od stopnia skomplikowania sprawy i czasu niezbędnego do poświęcenia nad danym postępowaniem. Czasem jest to kwota niższa niż 30 tys. zł, a czasem zbliża się do 100 tys. zł. Niemniej biorąc pod uwagę możliwe do osiągnięcia korzyści oraz to, iż płatność tych kosztów rozciąga się na kilka miesięcy to warto szczegółowo się zapoznać z możliwościami i rozważyć wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Przedsiębiorców zainteresowanych restrukturyzacją, zapraszamy do kontaktu:

Zadzwoń - to nic nie kosztuje - 881 927 832

lub napisz e-mail: biuro@restrukturyzacja.legal

KONTAKT

Z NAMI
lokalizacja ikona
Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga
Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny nr licencji 781
ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków