PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

Jednym z 4 podstawowych typów postępowania restrukturyzacyjnego jest przyspieszone postępowanie układowe. Umożliwia ono zawarcie układu dłużnika z wierzycielami po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie.

ZALETY PRZYSPIESZONEGO POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO

Do najważniejszych atutów przyspieszonego postępowania układowego zaliczyć można:

  • ochrona majątku dłużnika od dnia otwarcia postępowania, a także możliwość uchylenia zajęć rachunków bankowych przez Sędziego-komisarza,
  • postępowania egzekucyjne wierzytelności, których nie obejmuje układ, mogą zostać zawieszone na 3 miesiące,
  • szybki czas trwania takiego postępowania, a także szybka decyzja o przyjęciu i zatwierdzeniu układu,
  • nadzorca może wyrazić zgodę na czynności spoza zakresu zarządu ex post – dłużnik może kierować przedsiębiorstwem w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu.
DO KOGO SKIEROWANE JEST PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE?

Przyspieszone postępowanie układowe to propozycja dla dłużników niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Może być to przedsiębiorca przeciwko, któremu prowadzone są postępowania egzekucyjne i nie spełnia on ciążących na nim zobowiązań, ale nadal możliwe jest, by wypracować z wierzycielami porozumienie. Przy czym należy wyraźnie podkreślić, że suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie może przekraczać 15%. Takie postępowanie – co sugeruje już na poziomie swojej nazwy – przeprowadza się szybko, wszystkie etapy aż do zawarcia układu mogą się zamknąć w czasie 3-4 miesięcy. W odróżnieniu od postępowania o zatwierdzenie układu, w tym wypadku nadzorcę sądowego wybiera sąd, a nie dłużnik.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych postępowaniem o zatwierdzenie układu, zapraszamy do kontaktu:

Zadzwoń - to nic nie kosztuje - 881 927 832

lub napisz e-mail: biuro@restrukturyzacja.legal

INNE RODZAJE POSTĘPOWAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH

Zobacz również inne rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, które opisaliśmy na innych podstronach:

KONTAKT

Z NAMI
lokalizacja ikona
Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga
Doradca restrukturyzacyjny nr licencji 781
ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków