Restrukturyzacja firmy

Restrukturyzacja firmy w rozumieniu prawa restrukturyzacyjnego to postępowanie sądowe mające na celu zawarcie układu z wierzycielami.

Jeśli przedsiębiorstwo jest zadłużone to po pierwsze należy zidentyfikować przyczyny powstania zadłużenia.

Mogę one być jednorazowe – wyjątkowe, takie jak np. przegranie jakiegoś procesu sądowego na znaczną kwotę, czy otrzymanie prawomocnej niekorzystnej decyzji organu administracyjnego nakładającego wysokie zobowiązanie lub najczęstsza przyczyna brak zapłaty od swoje go kluczowego kontrahenta. W ciągu kilku dni struktura bilansu i obraz firmy zmienia się w znacząco. Restrukturyzacja firmy w takich przypadkach jest oczywiście prostsza.

Drugim rodzajem przyczyn powstania zadłużenia jest złe funkcjonowanie przedsiębiorstwa w dłuższym okresie. Szereg błędnych decyzji, narastające problemy w zarządzania, znaczne koszty stałe – przyczyn może być wiele, ale cechą wspólną dla nich jest to iż piętrzą się one przez dłuższy okres. Czasami są to miesiące, a czasem nawet wiele lat. W takim przypadku restrukturyzacja firmy jest o wiele trudniejsza. Należy ja rozpocząć od wyeliminowania wszelkich problemów i błędów w zarządzaniu i w dalszej kolejności lub równolegle podjąć działania mające na celu restrukturyzację zadłużenia.

Jak to zrobić?

W każdym z przypadków restrukturyzacja firmy w największym stopniu dotyczy restrukturyzacji zadłużenia. Zgodnie z prawem restrukturyzacyjnym można wybrać jeden z czterech typów postępowań – o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne. Szerszy opis postępowań znajduje się na naszej stronie pod tym linkiem https://restrukturyzacja.legal/restrukturyzacja/. Niezależnie od wyboru postępowania podejmowane działania mają na celu zawarcie układu z wierzycielami. Układ to nic innego jak propozycja dla wierzycieli firmy. Praktycznie zawsze obejmuje ona rozłożenie zadłużenia na raty i częściowe jego umorzenie. Oczywiście wierzycielom można zaproponować wiele innych bardziej zaawansowanych prawnie propozycji. Wierzyciele na ten układ mogą się zgodzić lub nie. Ich motyw podjęcia decyzji najczęściej jest czysto finansowy. Wybór dal wierzyciela jest dość prosty – zgodzę się na układ to otrzymam tyle ile firma proponuje w propozycjach układowych. Jeśli nie zgodzę się na układ to prawdopodobnie zakończy się to upadłością. Do wierzycieli należy rozważyć czy ta upadłość będzie dla nich korzystna, czy nie.

Wbrew pozorom zawarcie układu nie jest takie trudne i skomplikowane. Najtrudniejsze to ten układ wykonać. A restrukturyzacja firmy może się zakończyć sukcesem tylko wtedy gdy wykonamy go do końca – tzn. spłacimy wszystkie raty układowe.

Mateusz Ładyga doradca restrukturyzacyjny