RESTRUKTURYZACJA ORGANIZACYJNA

Poza przeprowadzeniem procesu restrukturyzacji wg. przepisów ustawy Prawo Restrukturyzacyjne pomożemy, także w dokonaniu trwałych zmian w sposobie zarządzania przedsiębiorstwem.

Jesteśmy w stanie popatrzeć na problemy z pewnym dystansem, bez sentymentów do procedur, dostawców i pracowników. Mamy bardzo duże doświadczenie w wychwytywaniu nieprawidłowości w prowadzonej działalności gospodarczej. Bycie nie związanym z przedsiębiorstwem, w tym przede wszystkim z jego pracownikami, ułatwia podejmowanie trudnych decyzji oraz realizowanie radykalnych programów restrukturyzacyjnych.

KONTAKT

Z NAMI
lokalizacja ikona
Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga
Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny nr licencji 781
ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków