POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowania restrukturyzacyjne dzielą się na 4 podstawowe typy. Jednym z nich jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Daje ono możliwość dłużnikowi zawarcia układu z wierzycielami bez udziału sądu. Dłużnik wraz z wybranym doradcą restrukturyzacyjnym samodzielnie zebra głosy. Jedynie na końcowym etapie postępowania, przyjęty przez wierzycieli układ jest składany do sądu w celu jego zatwierdzenia.

ETAPY POSTĘPOWANIA O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Postępowanie o zatwierdzenie układu dzieli się na 4 etapy. Są to:

  1. Czynności przygotowawcze – są to m.in. zawarcie umowy z nadzorcą układu, wyznaczenie dnia układowego, sporządzenie spisu wierzytelności oraz planu restrukturyzacyjnego.
  2. Głosowanie nad układem oraz przyjęcie układu – dłużnik współpracujący z nadzorcą układu przeprowadza głosowanie wśród wierzycieli. Dłużnik zbiera głosy na piśmie, przedstawiając wierzycielom karty do głosowania. Jeżeli większość wierzycieli wypowie się za jego przyjęciem, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem, wówczas układ zostaje przyjęty.
  3. Zatwierdzenie układu przez sąd i jego skutki – wraz z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, postępowanie zostaje formalnie zakończone. Dłużnik rozpoczyna spłatę rat przewidzianych w układzie.
  4. Stwierdzenie wykonania układu – gdy układ zostaje wykonany tzn. wszystkie raty zostały zrealizowane, sąd wydaje stwierdzenie u wykonaniu układu.
DO KOGO SKIEROWANE JEST POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU?

Postępowanie o zatwierdzenie układu to rodzaj postępowania, w którym udział sądu jest bardzo niewielki. Ciężar postępowania spoczywa na przedsiębiorcy będącym dłużnikiem oraz wybranym doradcy restrukturyzacyjnym. Osoba doradcy restrukturyzacyjnego jest kluczowa by osiągnąć sukces. Jego działania, nawiązane relacje z wierzycielami i inicjatywy są kluczowe. Jedynie dobrze prowadzone postępowanie może doprowadzić do zawarcia układu. Ten rodzaj postępowania jest skierowany do przedsiębiorców, którzy nie spełnili ustawowych warunków zaistnienia wobec nich stanu niewypłacalności, ale ich wiedza lub doświadczenie pozwalają na wysnucie wniosku, że w nie dalekiej przyszłości będą borykać się z problemami finansowymi. Postępowania o zatwierdzenie układu toczą się szybko, sądy mają krótkie terminy instrukcyjne. Postanowienie o zatwierdzenie układu wydane winno być w ciągu 2 tygodni od dnia złożenia wniosku.

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU JEST KORZYSTNE DLA WIZERUNKU

Postępowanie o zatwierdzenie układu to użyteczny instrument dla przedsiębiorców. Pozwala na restrukturyzację ich zobowiązań, bez konieczności przeprowadzania postępowania sądowego oraz co dość oczywiste likwidacji zadłużonego przedsiębiorstwa, jak to ma miejsce w przypadku postępowań upadłościowych. Ponadto takie postępowanie jest najmniej ryzykowne dla wizerunku przedsiębiorcy. Relacje z wierzycielami nawiązuje wybrany doradca restrukturyzacyjny i jest on pewnego rodzaju buforem w studzeniu emocji. Warto też wspomnieć, iż w ramach postępowań o zatwierdzenie układu dopuszcza się zawarcie układu częściowego wyłącznie z niektórymi, kluczowymi wierzycielami.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych postępowaniem o zatwierdzenie układu, zapraszamy do kontaktu:

Zadzwoń – to nic nie kosztuje – 881 927 832

lub napisz e-mail: biuro@restrukturyzacja.legal

INNE RODZAJE POSTĘPOWAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH

Zobacz również inne rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, które opisaliśmy na innych podstronach:

KONTAKT

Z NAMI
lokalizacja ikona
Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga
Doradca restrukturyzacyjny nr licencji 781
ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków