POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Postępowanie o zatwierdzenie układu daje możliwość dłużnikowi zawarcia układu z wierzycielami bez udziału sądu. Dłużnik wraz z wybranym doradcą restrukturyzacyjnym samodzielnie zebra głosy. Jedynie na końcowym etapie postępowania, przyjęty przez wierzycieli układ jest składany do sądu w celu jego zatwierdzenia.

DO KOGO SKIEROWANE JEST POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU?

Dla przedsiębiorców – tych mikro, małych i średnich, którzy mają problemy finansowe. Zwłaszcza tych którzy nie mogą sobie poradzić z ratami kredytów.

Ciężar postępowania o zatwierdzeniu układu spoczywa na doradcy restrukturyzacyjnym, którego wybiera przedsiębiorca będący dłużnikiem.

Osoba doradcy restrukturyzacyjnego jest kluczowa by osiągnąć sukces. Ma za zadanie przygotować Plan Restrukturyzacyjny wskazujący jak prowadzić działania naprawcze. Doradca restrukturyzacyjny przygotowuje także szczegółowy spis wierzycieli (zadłużenia). Najważniejszym zadaniem doradcy restrukturyzacyjnego jest takie przygotowanie propozycji spłaty zadłużenia dla wierzycieli, aby oni na nią wyrazili zgodę. Doradca musi umieć przekonać wierzycieli by zgodzili się na zawarcie układu (porozumienia) z zadłużonym przedsiębiorcą. Działalność doradcy jest kluczowa do osiągnięcia sukcesu postępowania.

ETAPY POSTĘPOWANIA O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Postępowanie o zatwierdzenie układu dzieli się na 4 etapy. Są to:

  1. Czynności przygotowawcze – są to m.in. zawarcie umowy z nadzorcą układu, wyznaczenie dnia układowego, sporządzenie spisu wierzytelności oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego.
  2. Głosowanie nad układem oraz przyjęcie układu – dłużnik współpracujący z nadzorcą układu przeprowadza głosowanie wśród wierzycieli. Wierzyciele głosują na otrzymanych kartach do głosowania. Jeżeli większość wierzycieli wypowie się za jego przyjęciem, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem, wówczas układ zostaje przyjęty.
  3. Zatwierdzenie układu przez sąd i jego skutki – wraz z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, postępowanie zostaje formalnie zakończone. Dłużnik rozpoczyna spłatę rat przewidzianych w układzie.
  4. Stwierdzenie wykonania układu – gdy układ zostaje wykonany tzn. wszystkie raty zostały zrealizowane, sąd wydaje stwierdzenie u wykonaniu układu.
POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU JEST KORZYSTNE DLA WIZERUNKU

Postępowanie o zatwierdzenie układu to użyteczny instrument dla przedsiębiorców. Pozwala na restrukturyzację ich zobowiązań, bez konieczności przeprowadzania postępowania sądowego oraz co dość oczywiste likwidacji zadłużonego przedsiębiorstwa, jak to ma miejsce w przypadku postępowań upadłościowych. Ponadto takie postępowanie jest najmniej ryzykowne dla wizerunku przedsiębiorcy. Relacje z wierzycielami nawiązuje wybrany doradca restrukturyzacyjny i jest on pewnego rodzaju buforem w studzeniu emocji. Warto też wspomnieć, iż w ramach postępowań o zatwierdzenie układu dopuszcza się zawarcie układu częściowego wyłącznie z niektórymi, kluczowymi wierzycielami.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych postępowaniem o zatwierdzenie układu, zapraszamy do kontaktu:

Zadzwoń - to nic nie kosztuje - 881 927 832

lub napisz e-mail: biuro@restrukturyzacja.legal

INNE RODZAJE POSTĘPOWAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH

Zobacz również inne rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, które opisaliśmy na innych podstronach:

KONTAKT

Z NAMI
lokalizacja ikona
Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga
Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny nr licencji 781
ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków