POSTĘPOWANIE SANACYJNE

Postępowania restrukturyzacyjne dzielą się na 4 rodzaje – jednym z nich jest postępowanie sanacyjne. Z wszystkich typów ten wymaga największego zaangażowania organów i uczestników postępowania. W tym wypadku poprzez działanie sanacyjne dłużnik ma możliwość zawarcia układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

ZALETY POSTĘPOWANIA SANACYJNEGO

Największym atutem postępowania sanacyjnego jest fakt, że stanowi najpełniejszą ochronę dłużnika przed egzekucją (również wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo hipoteką czy zastawami lub pozaukładowych). Poza przeciwdziałaniu ogłoszenia upadłości przez firmę, ten rodzaj postępowania umożliwia wieloaspektową naprawę przedsiębiorstwa. Pochodzące z łaciny słowo sanatio oznacza uzdrowienie – działania sanacyjne mają zatem za zadanie dążyć do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika, by przywrócić jego zdolność do wykonywania zobowiązań. Postępowanie sanacyjne może być prowadzone, gdy inne rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych nie przyniosły pożądanych skutków.

DO KOGO SKIEROWANE JEST POSTĘPOWANIE SANACYJNE?

Postępowanie sanacyjne jest uznawane za sposób na restrukturyzację firmy. Jakim firmom i przedsiębiorcom znajdującym się w jakiej sytuacji, jest ono szczególnie polecane? Wszystkim dłużnikom, którym – poza restrukturyzacją zadłużenia firmy – zależy również, by przywrócić ich zdolność do spłaty długów. To również opcja dla przedsiębiorstw, które – bezskutecznie – przeprowadzały inne rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Sanacja umożliwia redukcję zatrudnienia, odstąpienie od niewykonywania nierentownych umów, wyprzedaż majątku dłużnika bez obciążeń, a także zmianę profilu działalności przedsiębiorstwa. Czas trwania postępowań sanacyjnych – w porównaniu do innych typów, np. przyspieszonego postępowania układowego – jest znacznie dłuższy. Może trwać od roku nawet do 3 lat, przez co rosną koszty takiego procesu.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych postępowaniem o zatwierdzenie układu, zapraszamy do kontaktu:

Zadzwoń - to nic nie kosztuje - 881 927 832

lub napisz e-mail: biuro@restrukturyzacja.legal

INNE RODZAJE POSTĘPOWAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH

Zobacz również inne rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, które opisaliśmy na innych podstronach:

KONTAKT

Z NAMI
lokalizacja ikona
Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga
Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny nr licencji 781
ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków