Mateusz Ładyga syndyk masy upadłości Bogdana Stasika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Bogdan Stasik w upadłości z siedzibą w Krakowie ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) ruchomości wchodzących w skład masy upadłości.

Konkurs ofert podzielony jest na dwie części. Przedmiot sprzedaży dla każdej z części jest szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do regulaminu.

Ogólny opis sprzedawanych ruchomości: Do sprzedaży są urządzenia i wyposażenie zakładu mechaniki pojazdów (myjki, szafki i stoliki warsztatowe, podnośniki, imadła, kobyłki, klucze, klucze pneumatyczne,  wkrętarki, testery, frezy, młoty, i wiele innych urządzeń i narzędzi)

Cena minimalna brutto ruchomości określona jest dla każdej części w Regulaminie.

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim, osobiście albo przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do dnia 27 KWIETNIA 2021r. w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach na adres: Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga, ul. Łąkowa 25A/1, 31-444 Kraków. Warunkiem przystąpienia do Konkursu ofert jest wpłacenie wadium.

Otwarcie ofert odbywa się dnia 28 KWIETNIA 2021r o godzinie 11:00 w kancelarii syndyka.

Kompletna informacja na temat niniejszego konkursu znajduje się w regulaminie konkursu ofert wraz z załącznikiem nr 1 do regulaminu.

Regulamin jest dostępny na stronie syndyka w zakładce o nas – konkursy i sprzedaże. Regulamin może zostać także udostępniony przez syndyka po zapytaniu mailowym lub poprzez formularz. Syndyk może udostępnić także wycenę biegłego.

Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonać w Krakowie na ul. Klasztornej po wcześniejszym ustaleniu terminu z syndykiem.

Mateusz Ładyga syndyk

W załączeniu regulamin:

BOGDAN STASIK – REGULAMIN KONKURSU OFERT NR 6

oraz załącznik nr 1 do regulaminu z wykazem ruchomości w podziale na części konkursu:

BOGDAN STASIK – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO KONKURSU OFERT NR 6

syndyk kraków konkurs ofertsyndyk kraków konkurs ofert  syndyk kraków konkurs ofert syndyk kraków konkurs ofert syndyk kraków konkurs ofert syndyk kraków konkurs ofert syndyk kraków konkurs ofert syndyk kraków konkurs ofert syndyk kraków konkurs ofert syndyk kraków konkurs ofert syndyk kraków konkurs ofert syndyk kraków konkurs ofert syndyk kraków konkurs ofert syndyk kraków konkurs ofert