Mateusz Ładyga syndyk masy upadłości Bogdana Stasika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Bogdan Stasik w upadłości z siedzibą w Krakowie ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) ruchomości wchodzących w skład masy upadłości.

Konkurs ofert podzielony jest na dwie części. Przedmiot sprzedaży dla każdej z części jest szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do regulaminu.

Ogólny opis sprzedawanych ruchomości: Do sprzedaży są urządzenia i wyposażenie zakładu mechaniki pojazdów (myjki, szafki i stoliki warsztatowe, podnośniki, imadła, kobyłki, klucze, klucze pneumatyczne,  wkrętarki, testery, frezy, młoty, i wiele innych urządzeń i narzędzi)

Cena minimalna brutto ruchomości określona jest dla każdej części w Regulaminie.

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim, osobiście albo przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do dnia 22 września 2020r. w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach na adres: Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga, ul. Łąkowa 25A/1, 31-444 Kraków. Warunkiem przystąpienia do Konkursu ofert jest wpłacenie wadium.

Otwarcie ofert odbywa się dnia 23 września 2020r o godzinie 11:00 w kancelarii syndyka.

Kompletna informacja na temat niniejszego konkursu znajduje się w regulaminie konkursu ofert wraz z załącznikiem nr 1 do regulaminu.

Regulamin jest dostępny na stronie syndyka w zakładce o nas – konkursy i sprzedaże. Regulamin może zostać także udostępniony przez syndyka po zapytaniu mailowym lub poprzez formularz. Syndyk może udostępnić także wycenę biegłego.

Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonać w Krakowie na ul. Klasztornej po wcześniejszym ustaleniu terminu z syndykiem.

Mateusz Ładyga syndyk

 

W załączeniu regulamin:

BOGDAN STASIK – REGULAMIN KONKURSU OFERT NR 1

oraz załącznik nr 1 do regulaminu z wykazem ruchomości w podziale na części konkursu:

BOGDAN STASIK – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO KONKURSU OFERT

 

syndyk kraków konkurs ofertsyndyk kraków konkurs ofert  syndyk kraków konkurs ofert syndyk kraków konkurs ofert