Syndyk Mateusz Ładyga ogłasza czternasty konkurs ofert – sprzedaży z wolnej ręki ruchomości przedsiębiorstwa Stepcloser Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Krakowie.

Przedmiotem sprzedaży są

Modem USB HUAWEI E3372 – 12 szt.
Notebook Lenovo Idea pad MIIX 300 – 5 szt.
Router Huawei B315 – 4 szt.

Których cena wywoławcza stanowi 1133,34 zł brutto (słownie: tysiąc sto trzydzieści trzy złote 34/100).

Ruchomości są używane.

Termin do składania ofert: 25.04.2019 r.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w biurze syndyka przy ul. Ładnej 7/3 w dniu 26.04.2019 r. o godz. 11:00. Prawidłowo zgłoszona oferta z najwyższą cena zostanie przez syndyka uznana za zwycięską. Szczegóły w regulaminie konkursu ofert. Wszelkie dodatkowe informacje zostaną udzielone poprzez formularz zgłoszeniowy, mailowo, telefonicznie lub na stronie syndyka.

 

Syndyk Mateusz Ładyga

 

Poniżej do pobrania regulamin konkursu:

STEPCLOSER – REGULAMIN KONKURSU 15