Syndyk masy upadłości spółki Prometbet Sp. z o.o. w upadłości ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż dwóch elementów linii technologicznej do wytwarzania paliwa kompozytowego (KIC) tj. Mieszalnika, Przenośnika kubełkowego i Zbiornika buforowego z mieszadłem.

Konkurs ofert składa się z dwóch części. Przedmiotem sprzedaży są:

– dla części 1 – Przenośnik kubełkowy (element linii technologicznej do wytwarzania paliwa kompozytowego – KIC), którego wartość oszacowania wynosi 7 380,00 zł brutto.
Wymiary: długość 6m, taśma 62cm
Uwagi: brak tabliczki znamionowej, brak dokumentacji

– dla części 2 – Zbiornik buforowy z mieszadłem(element linii technologicznej do wytwarzania paliwa kompozytowego – KIC), którego wartość oszacowania wynosi 14 760,00 zł brutto.
Wymiary: 198x219cm, wysokość zbiornika=132cm,
Napęd: Bonfiglioli

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi :

– dla części 1 – 3 500,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

– dla części 2 – 7 000,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości:

– dla części pierwszej w wysokości 400, 00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100)

– dla części drugiej w wysokości 800, 00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100)

Wadium należy wpłacić w terminie do 7 listopada 2019 r. Oferty należy złożyć do Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga, ul. Ładna 7/3, 31-444 Kraków do dnia 7 listopada 2019 r.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga, ul. Ładna 7/3, 31-444 Kraków w dniu 8 listopada 2019 r o godz. 10:30

Ruchomości są nieużywane, ale posiadają ślady zużycia.
Szczegółowo z warunkami konkursu, operatami szacunkowymi można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem pod numerem telefonu 881 927 832 lub mailowo lub po zapytaniu przez formularz.

Regulamin i operat jest dostępny także na stronie syndyka.

Oględziny ruchomości są możliwe w Łężkowicach gmina Kłaj.
Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie.

 

Poniżej do ściągnięcia operat szacunkowy i warunki konkursu:

PROMETBET – WYCENY POZOSTAŁYCH RUCHOMOŚCI

PROMETBET – WARUNKI 11 KONKURSU 24.10.2019