Syndyk masy upadłości osoby fizycznej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż ruchomości.

Przedmiotem rokowań Vorwerk Thermomix TM31.

Urządzenie jest używane. Wykonany jest autoryzowany serwis. Wymieniona jest uszczelka.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 800,00 zł.

Oferty należy złożyć mailem do Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga, ul. Ładna 7/3, 31-444 Kraków do dnia 4 grudnia 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 5 grudnia o godzinie 10:00

Szczegółowo z warunkami konkursu, można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem pod numerem telefonu 881 927 832 lub mailowo lub po zapytaniu przez formularz.

Oględziny ruchomości są możliwe w Krakowie na ul. Ładnej.
Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie.