RestrukturyzacjaWiedza PodstawowaSkuteczna restrukturyzacja

Skuteczna restrukturyzacja daje firmie szansę, na wyjście z kryzysu zadłużenia. W biznesie najlepiej widać, że liczą się tyle nie intencje co skutki podejmowanych działań. Efekt, który albo jest zgody z oczekiwaniami, albo się z nimi rozmija. Nie inaczej jest w przypadku postępowań restrukturyzacyjnych. To skuteczność jest miarą sukcesu.


Zapoznaj się także z naszymi pozostałymi publikacjami. Opisujemy prawne, ekonomiczne i biznesowe uwarunkowania restrukturyzacji. Ich spis znajdziesz tutaj

Pełną treść ustawy „Prawo restrukturyzacyjne” można znaleźć tutaj. Upadłość przedsiębiorcy reguluje ustawa „Prawo upadłościowe” dostępnej w całości tutaj.


Wysoka skuteczność Mateusza Ładygi

Jeśli zerkniemy do danych za rok 2021, dotyczących liczby rozpoczętych postępowań i zawartych układów, to okaże się kancelaria syndyka i doradcy restrukturyzacyjnego Mateusza Ładygi ma ponadprzeciętną skuteczność. Przeanalizowane zostały dane dotyczące uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych w całym 2021 r. w województwie małopolskim. Wskaźnik układów zawartych lub zatwierdzonych przez sąd w stosunku do rozpoczętych postępowań restrukturyzacyjnych wynosi 75%. To bardzo dużo, ponieważ ten wskaźnik uśredniony dla grupy wszystkich doradców restrukturyzacyjnych, wynosi około 23-28%.

Skuteczna restrukturyzacja — największa liczba spraw

Patrząc w dane liczbowe za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2021 roku (od 1 grudnia postępowania prowadzone są w nowej formie) widać wyraźnie, że skuteczność kancelarii Mateusza Ładygi jest potwierdzona także liczbą prowadzonych postępowań. Jest to bowiem druga, najbardziej popularna kancelaria w Małopolsce pod względem ilości prowadzonych uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych. W skali całej Polski również należymy do czołówki. Wnioski są oczywiste. Doradca restrukturyzacyjny Mateusz Ładyga ma bardzo duże doświadczenie i jest niezwykle skuteczny w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych. 

Recepta na sukces

Skąd się bierze wysoka skuteczność zawieranych układów? Przede wszystkim z połączenia wiedzy prawnej i praktyki biznesowej. Restrukturyzacja nie jest wyłącznie formalnym postępowaniem sądowym. Specjalny stan prawny, jaki daje otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego jest szansą na dokonanie zmian w firmie celem przywrócenia jej rentowności. Jeśli czas na te operacje zostanie zmarnowany to działania restrukturyzacyjne nie przyniosą satysfakcjonujących rezultatów i nie ma co liczyć na zawarcie układu. 

Dlatego, skutecznie przeprowadzone postępowanie restrukturyzacyjne musi wnosić realne zmiany do dotychczasowego działania zadłużonej firmy. Do takich należą zakończenie nierentownych operacji, redukcja kosztów i skupienie się na generowaniu zysku. Tak przeprowadzone zmiany mogą dawać szansę na spłatę zadłużenia. Wtedy wierzyciele, widząc wysiłek i wolę walki po stronie przedsiębiorcy, są bardziej skłonni mu pomóc. 

Skuteczna restrukturyzacja — liczy się czas

Praktyka kancelarii wskazuje, że wiele przedsiębiorstw mogłoby uniknąć upadłości, jeżeli tylko podjęłoby na czas odpowiednie działania. Jeśli tak się nie dzieje, to w pewnym sensie firma sama godzi się na zbliżającą się upadłość. Zasada jest prosta, im wcześniej dostrzeżemy zagrożenie, tym szybciej powinniśmy podjąć działania. 

Jednak nie każde kroki przynoszą sukces. Tylko te skutecznie adresujące prawdziwe źródło problemów firmy. Z tym jest o wiele trudniej, ponieważ wymaga chłodnej analizy i doświadczenia. Dlatego tak ważnym krokiem w skutecznej restrukturyzacji jest wybór odpowiedniego doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny

Dlatego, jeżeli Twoja firma przechodzi przez okresowe kłopoty, boryka się ze spadkiem zysków, wzrostem kosztów lub innymi perturbacjami — nie czekaj, aż będzie za późno. Zapraszamy do naszego biura w Krakowie. Skontaktuj się z naszą kancelarią bezpośrednio pod numerem telefonu 881 927 832 lub pod adresem biuro@restrukturyzacja.legal. Adres naszego biura to Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków

#statyskyki uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych #uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne #postepowanie o zatwierdzenie układu #skuteczna restrukturyzacja