Porady EksperckieRestrukturyzacjafinansowanie firmy w restruktiryzacji

Niespodziewane wycofanie kredytu bankowego bardzo często pogarsza sytuację przedsiębiorcy. Brak środków operacyjnych przekłada się na obsługę zadłużenia, terminowość wypłat oraz regulacji zobowiązań fiskalnych. Dlatego przedsiębiorca, który przygotowuje restrukturyzację firmy powinien przygotować strategię finansowania.


Zapoznaj się także z naszymi pozostałymi publikacjami. Opisujemy prawne, ekonomiczne i biznesowe uwarunkowania restrukturyzacji. Ich spis znajdziesz tutaj

Pełną treść ustawy „Prawo restrukturyzacyjne” można znaleźć tutaj.


Kapitały obce w bilansie

Współczesny system gospodarczy opiera się na długu, na zobowiązaniach do przyszłej spłaty. Przedsiębiorca sprzedaje z odroczonym terminem płatności, a sam reguluje rachunki  w umówionym okresie. W bilansach działalności gospodarczych udział kapitału własnego jest zazwyczaj dużo mniejszy, niż kapitałów obcych. Przedsiębiorcy w coraz mniejszym stopniu finansują swoje inwestycje i działalność operacyjną środkami własnymi. Zastępują to kredyty,

Finansowanie firmy w restrukturyzacji – ryzyko banku

Niestety, w sytuacji pogarszającej się kondycji finansowej pojawia się ryzyko, że bank wycofa się z umowy. Instytucje finansowe dokonują regularnego przeglądu wiarygodności kredytowej swoich dłużników, właśnie po to, aby móc wycofać się jako pierwsze. Firma, której bank odebrał kredyt traci oddech. Pieniądze, które miały trafić do dostawców, na pensje, iść na opłatę podatków znikają z rachunków. Często jest to ostatni gwóźdź do trumny słabnącego podmiotu. 

Strategia banku

Banki mają swoje procedury wycofywania się ze współpracy. Pierwszym ruchem jest wniosek o “dobezpieczenie kredytu”. Bank zwraca się do dłużnika o podparcie udzielonego kredytu poręczeniem prywatnym, hipoteką na nieruchomości lub każdym innym aktywem, jakie uda się znaleźć. Może to być stawiane na zasadzie bolesnej alternatywy, „albo dasz nam co chcemy, albo kończymy współpracę”. Przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę, że spełnienie oczekiwań banku wcale nie musi oznaczać obiecanego finansowania. Może być to tylko sposób na poprawienie sobie pozycji windykacyjnej przed wymówieniem kredytu.

Taktyka wyjścia

Opuszczenie problematycznego klienta może przybrać formę tzw. „soft exit”. Polega to na systematycznym obniżaniu zaangażowania banku, poprzez ograniczanie kredytu. W praktyce zamienia się np. kredyt w rachunku bieżącym na taki spłacany ratalnie i co miesiąc bank wycofuje w ten sposób część pieniędzy na swoje konta. Jeżeli przedsiębiorca nie uzyska zamiennego finansowania to ryzykuje stopniowe wykrwawienie się firmy.

Alternatywą jest „hard exit”, polegający na postawieniu kredytu w stan zupełnej wymagalności. Oznacza to, że danego dnia firma ma obowiązek spłacić wszystkie zobowiązania kredytowe. Jeśli nie ma takich środków, rozpoczyna się likwidacja komornicza jej majątku. Konsekwencją jest najczęściej upadłość przedsiębiorcy.

Finansowanie firmy w restrukturyzacji — kruchy lód zaufania

Zasada jest prosta. “Jeśli masz 1 mln kredytu, to masz problem. Jeśli masz 100 mln kredytu — to bank ma problem”. Im słabsza pozycja banku, tym ostrożniej postępują jego managerowie. Jednak przedsiębiorca obserwuje pogarszającą się kondycję finansową swojej firmy, nie powinien czekać co na to jego bank, ale działać. Punktem krytycznym jest finansowanie obrotowe. To kredyt w rachunku zapewnia zdolność do regulacji zobowiązań i jego ograniczenie może pchnąć firmę w spiralę braku płynności. Co w takim razie zrobić?

Plan przygotowany na zimno

Każde przedsiębiorstwo w swojej działalności przechodzi przez okresy gorszej koniunktury. Różnią się w sumie tym, że jedne z nich wychodzą, a inne nie. Kluczem jest inicjatywa,  planowanie i działania, zamiast pasywnego oczekiwania na wydarzenia. Odpowiednio wcześniej przygotowana restrukturyzacja przedsiębiorstwa pozwoli zbudowanie parasola ochronnego i zatrzymanie wydarzeń, które mogą doprowadzić firmę do upadku. 

Zapraszamy do naszego biura w Krakowie. Skontaktuj się z naszą kancelarią bezpośrednio pod numerem telefonu 881 927 832 lub pod adresem biuro@restrukturyzacja.legal Adres naszego biura to Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków.