zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Restrukturyzacja najlepszym sposobem na zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Restrukturyzacja najlepszym sposobem na zawieszenie postępowania egzekucyjnego Postępowania restrukturyzacyjne przewidziane w ustawie z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 243 z późn. zm.) zmierzają do zmiany struktury aktywów i pasywów borykającego się z trudnościami finansowymi przedsiębiorcy. W wielu przypadkach warunkiem osiągnięcia celu restrukturyzacji jest ograniczenie lub całkowite…

Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika

Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika – podstawowe propozycje układowe

Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika Pojęcie „restrukturyzacja zobowiązań dłużnika” można definiować jako działanie (działania) ukierunkowane na umożliwienie dłużnikowi wykonania jego zobowiązań i zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak największym wymiarze (a tym samym uchronienie tegoż dłużnika przed upadłością, która jest niejako rozwiązaniem ostatecznym). Otwarty katalog sposobów restrukturyzacji zobowiązań dłużnika (tzw. podstawowych) ustawodawca zawarł w art. 156 ust. 1…

zastaw rejestrowy w upadłości

Zastaw rejestrowy ujawniony podczas trwania postępowania upadłościowego.

Zastaw rejestrowy na majątku przedsiębiorstwa wniesionego aportem do spółki, której ogłoszona została upadłości. Opisana sprawa dotyczy postępowania upadłościowego spółki osobowej (dalej zwanej w postaci zanonimizowanej Upadłą lub Spółką) i zgłoszenia roszczenia przez bank (dalej zwanego w postaci zanonimizowanej Bank S.A.), które miało być zabezpieczone zastawem rejestrowym. Upadłość spółki została ogłoszona w 2016r. wg przepisów prawa…

Restrukturyzacja firmy a pracownicy

Restrukturyzacja firmy a pracownicy

Restrukturyzacja firmy a pracownicy Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, to na pewno jesteś zainteresowany, jaki ten proces będzie miał wpływ na zatrudnianych przez Ciebie pracowników w ramach nawiązanych z nimi stosunków pracy. Wyjaśnię Ci to w  poniższym wpisie „restrukturyzacja firmy a pracownicy”.   Zacznę od przypomnienia, że restrukturyzacja może odbywać się w jednej z czterech…

Syndyk Kraków

Syndyk Kraków

Syndyk Kraków Dzisiejszy artykuł poświęcę statystkom. Niektórzy pytają – a ile jest syndyków w Polsce?, a ile w Krakowie? Osoba prowadząca zawód doradcy restrukturyzacyjnego zwane są popularnie po prostu syndyk. O tym czy ta nazwa jest właściwa czy nie pisałem w tym artykule https://restrukturyzacja.legal/doradca-restrukturyzacyjny/. Dziś policzymy ile tych syndyków jest. Syndyków, którzy mają swoje działalności…

doradca restrukturyzacyjny

Doradca restrukturyzacyjny

Doradca restrukturyzacyjny Doradca restrukturyzacyjny jest to obecnie nazwa licencjonowanego zawodu, który funkcjonuje od 1 stycznia 2016r. Nazwa zawodu jest bardzo trafna, gdyż dokładnie określa to czym osoba z tą licencją się zajmuje. Jest to prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych o czym można poczytać w tym artykule oraz postępowań upadłościowych. Obecnie skupię się na innym, bardziej przyziemnym temacie.…