Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu stało się najczęściej wybieraną formą prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Jednak stosunkowo wąskie ramy czasowe wymagają, aby ten proces — jeśli ma przynieść pozytywne skutki — był przeprowadzony sprawnie. Zapoznaj się także z naszymi pozostałymi publikacjami. Opisujemy prawne, ekonomiczne i biznesowe uwarunkowania restrukturyzacji. Ich spis znajdziesz tutaj.  Pełną treść ustawy „Prawo restrukturyzacyjne” można…

immunitet egzekucyjny

Immunitet egzekucyjny

Immunitet egzekucyjny służy ochronie integralności przedsiębiorstwa w okresie prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to szczególnie istotne w okresie jego osłabionej kondycji, która — przy braku odpowiednich działań — może prowadzić do upadłości. Zapoznaj się także z naszymi pozostałymi publikacjami. Opisujemy prawne, ekonomiczne i biznesowe uwarunkowania restrukturyzacji. Ich spis znajdziesz tutaj.  Pełną treść ustawy „Prawo restrukturyzacyjne” można…

plan restrukturyzacji

Plan restrukturyzacji

Plan restrukturyzacji jest dokumentem, który w sposób obiektywny ma opisać sytuację przedsiębiorcy, przedstawić scenariusze poprawy jego sytuacji oraz dokonać oceny szans ich powodzenia. Plan ten jest przygotowywany przez doradcę restrukturyzacyjnego na podstawie dokumentów, danych finansowych i pozostałych informacji dostarczonych przez przedsiębiorcę. Bardzo wiele zależy od tego jak całościowe, adekwatne i dokładne będę przedstawione w ten…

Mechanizm Cramdown

Cramdown w restrukturyzacji

Cramdown to rozwiązanie ze świata operacji kapitałowych i jest również wykorzystywane w postępowaniach restrukturyzacyjnych na gruncie prawa polskiego. Za sprawą ostatniej nowelizacji, związanej z implementacją dyrektywy PE i Rady (UE) 2019/1023 podlega on pewnej modyfikacji.  Zapoznaj się także z naszymi pozostałymi publikacjami. Opisujemy prawne, ekonomiczne i biznesowe uwarunkowania restrukturyzacji. Ich spis znajdziesz tutaj.  Pełną treść ustawy…

Test zaspokojenia

Test zaspokojenia — nowa zasada restrukturyzacji 

Test zaspokojenia to nowe narzędzie oceny propozycji układowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Polski system prawny, zgodnie z warunkami dyrektywy 2019/1023, przygotowuje się do implementacji kolejnego rozwiązania. Tym razem jest to wprowadzenie tzw. testu zaspokojenia, który ma wejść w życie w roku 2024. Jaka jest jego rola i mechanizm działania? Zapoznaj się także z naszymi pozostałymi publikacjami.…

Rozliczenie VAT przedsiębiorcy w restrukturyzacji

Rozliczenie VAT przedsiębiorcy w restrukturyzacji

Rozliczenie VAT przedsiębiorcy w restrukturyzacji było dotąd problematyczne. Dotąd tzw. ulga na złe długi nie przysługiwała wierzycielom, których sprzedaż została dokonana do podmiotu będącego w restrukturyzacji, upadłości lub likwidacji. Jak słusznie zauważył TSUE było to niezgodne z prawem europejskim, a nowy „pakiet aktualizacyjny” SLIM VAT 2 rozwiązał ten kłopot. Zapoznaj się także z naszymi pozostałymi…

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego może zostać przeprowadzona na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Nie ma przy tym znaczenia forma prawna działalności rolnej, ponieważ zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego nie ma przeszkód w uznaniu każdego rolnika za przedsiębiorcę w rozumieniu kodeksu cywilnego, o ile jego działalność wykazuje określone cechy (treść tutaj). Wynikają z tego same korzyści. Zapoznaj się…

o restrukturyzacji

Baza wiedzy o restrukturyzacji

Liczba artykułów na naszej stronie stale rośnie, ponieważ przygotowujemy je z myślą o przedsiębiorcach, starając się odpowiadać na często pojawiające się pytania. Dlatego przygotowaliśmy spis publikacji dotyczących restrukturyzacji pod niniejszym tytułem. W konsekwencji artykuły są przygotowane w trzech kategoriach tematycznych:  Prawnej, w której przybliżamy mechanizmy formalne restrukturyzacji.  Biznesowej — gdzie dzielimy się naszym praktycznym doświadczeniem…

układ konsumencki

Układ konsumencki w pigułce

Układ konsumencki jest rozwiązaniem dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, której zobowiązania przekraczają możliwości spłaty. Dlatego zadaniem układu jest przywrócenie wypłacalności dłużnikowi przy jednoczesnym zachowaniu jego majątku. Zapoznaj się także z naszymi pozostałymi publikacjami. Opisujemy prawne, ekonomiczne i biznesowe uwarunkowania restrukturyzacji. Ich spis znajdziesz tutaj.  Układ konsumencki — warunki otwarcia postępowania Z punktu widzenia prawa…

Restrukturyzacja działalności gospodarczej i cykl gospodarczy

Restrukturyzacja działalności gospodarczej i cykl kapitałowy

Restrukturyzacja działalności gospodarczej jest sposobem, aby uratować firmę, która wskutek dekoniunktury i zadłużenia popada w poważne kłopoty. Narzędzie to sprzyja rozwiązaniu trudności z wypłacalnością. Daje nadzieję powrotu na ścieżkę rozwoju, gdy znów nastąpi właściwa faza cyklu gospodarczego. Zapoznaj się także z naszymi pozostałymi publikacjami. Opisujemy prawne, ekonomiczne i biznesowe uwarunkowania restrukturyzacji. Ich spis znajdziesz tutaj.  Pełną…