Porady EksperckieRestrukturyzacjafinansowanie firmy w restrukturyzacji - faktoring

Finansowanie firmy w restrukturyzacji przez faktoring to sposób na zapewnienie środków operacyjnych na każdym etapie postępowania układowego. Dowiedz się, na jakich zasadach to działa.


Zapoznaj się także z naszymi pozostałymi publikacjami. Opisujemy prawne, ekonomiczne i biznesowe uwarunkowania restrukturyzacji. Ich spis znajdziesz tutaj

Pełną treść ustawy „Prawo restrukturyzacyjne” można znaleźć tutaj. Upadłość przedsiębiorcy reguluje ustawa „Prawo upadłościowe” dostępnej w całości tutaj.


Płynność i zobowiązania

Płynność finansowa jest podstawą działalności gospodarczej. To dzięki niej przedsiębiorca może terminowo realizować swoje zobowiązania handlowe, fiskalne i pracownicze. Obniżająca się płynność przynosi w konsekwencji spóźnione rozliczenia zobowiązań, wyczerpanie kredytów kupieckich i niepewność kadr o wypłaty. Dlatego właśnie, dla wielu firm, wypowiedzenie kredytu bieżącego zwiastuje bardzo ciężki okres.    

Finansowanie firmy w restrukturyzacji przez faktoring — sposób na środki obrotowe

Nie oznacza to, że przedsiębiorstwo, które przygotowuje się do restrukturyzacji musi być pozbawione zewnętrznych źródeł finansowania. Rozwiązaniem, które można wdrożyć jest faktoring — finansowanie oparte na należnościach handlowych, pochodzących ze sprzedaży do wiarygodnych odbiorców. Mechanizm polega na zaliczkowaniu faktur o przyszłym terminie płatności.

Faktoring firmy w restrukturyzacji — uwaga na przychody

Faktoring — w przeciwieństwie do kredytu — opiera się na przychodach przedsiębiorstwa, a nie na dochodach (zysku). Jest to finansowanie, którego wysokość wyznacza w zasadzie sam faktorant, realizując sprzedaż. W przypadku podmiotów o słabszej kondycji finansowej stosuje się faktoring jawny. Oznacza to, że dłużnik fakturowy potwierdza pisemnie zobowiązanie oraz zawiadomienie o cesji jego zobowiązania na faktora. 

Kluczowi są odbiorcy

Podstawą do finansowania poprzez faktoring są odbiorcy, ich wiarygodność i tzw. moralność płatnicza. Drugim wskaźnikiem jest dotychczasowa historia współpracy, jeżeli przebiegała dotąd bez zakłóceń. Trzecim — sama liczba klientów faktoranta, zgodnie z zasadą dystrybucji ryzyka pomiędzy wiele podmiotów. Ostatnim składnikiem jest polisa ubezpieczeniowa.  

Finansowanie na każdym etapie restrukturyzacji

Co bardzo istotne, finansowanie poprzez faktoring jest możliwe po otwarciu postępowania układowego (postępowania o zatwierdzenie układu, przyśpieszonego postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego), jak również po przyjęciu układu z wierzycielami. Oznacza to wsparcie finansowe w najbardziej newralgicznym okresie dla firmy.

Finansowanie firmy w restrukturyzacji — w praktyce

Przygotowując się finansowania firmy w restrukturyzacji warto pamiętać, że najważniejszym aspektem jest sama dostępność środków. Firmy faktoringowe poszukują portfeli zleceń o określonej charakterystyce ryzyka, w konsekwencji to, co u jednych możliwe — niekoniecznie będzie dostępne u innych. Z tego powodu samo porównanie cenowych ofert jest raczej niecelowe.

Od czego zacząć?

Działania restrukturyzacyjne najlepiej jest przygotować stosunkowo wcześnie. Wtedy, kiedy przedsiębiorca już wie, że ubytki w kapitale własnym są na tyle znaczne, że spowodują trwałą utratę płynności. Natomiast możliwości jego uzupełnienia niewielkie poprzez podwyższenie kapitału lub finansowanie obce — raczej nie wchodzą w rachubę. Najlepszym rozwiązaniem jest wtedy kontakt z Doradcą restrukturyzacyjnym, przy współpracy, z którym można opracować plan wyjścia na prostą.

Zapraszamy do naszego biura w Krakowie. Skontaktuj się z naszą kancelarią bezpośrednio pod numerem telefonu 881 927 832 lub pod adresem biuro@restrukturyzacja.legal Adres naszego biura to Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków