RestrukturyzacjaUpadłośćWiedza PodstawowaKrajowy Rejestr Zadłużonych

Krajowy Rejestr Zadłużonych jest kolejnym etapem informatyzacji państwa. Podobnie do współczesnej gospodarki, administracja państwowa w coraz większym stopniu korzysta z cyfrowej wymiany informacji. Celem jest oczywiście usprawnienie obsługi spraw, ich przyśpieszenie oraz uproszczenie. Choć w praktyce bywa różnie, to cel ten wydaje się być coraz bliższy realizacji. 


Zapoznaj się także z naszymi pozostałymi publikacjami. Opisujemy prawne, ekonomiczne i biznesowe uwarunkowania restrukturyzacji. Ich spis znajdziesz tutaj


Krajowy Rejestr Zadłużonych – co to jest? 

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) to cyfrowa baza danych, prowadzona przez Ministra Sprawiedliwości zawierająca publicznie dostępne informacje o dłużnikach oraz toczących się postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. KRZ zastępuje w odpowiedniej  części Monitor Sądowy i Gospodarczy, który dotąd zbierał i publikował m.in informacje o upadłości dłużników.

Kto trafia do KRZ?

Krajowy Rejestr Zadłużonych przechowuje informacje o dłużnikach wg następującej klasyfikacji:

 • podmiotach (osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkom, którym ustawa przyznaje zdolność prawną), wobec których są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe oraz postępowania w sprawach orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej; 
 • podmiotom, wobec których była prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna i została ona umorzona z powodu jej bezskuteczności; 
 • osobom fizycznym, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Dostęp do danych ma każdy, kto zaloguje się na stronę KRZ dostępną tutaj. Dzięki portalowi można uzyskać informacje o:

 1. dłużnikach oraz przeglądać prowadzone postępowania;
 2. wspólnikach spółek osobowych;
 3. składnikach masy upadłości;
 4. obwieszczeniach;
 5. aktualnej liście doradców restrukturyzacyjnych. 

Kto ma dostęp do Krajowego Rejestru Zadłużonych?

KRZ jest podzielony ze względu na profil użytkownika:

 1. portal publiczny — dla każdego, kto jest zainteresowany może bezpłatnie przejrzeć obwieszczenia oraz wyszukać informacje;
 2. portal użytkowników branżowych — dla syndyków, nadzorców oraz zarządców wykonujących czynności w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych;
 3. portal użytkowników zarejestrowanych — dla dłużników, przy jego pomocy można składać wnioski i pisma procesowe w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz w sprawie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, można przeglądać akta jak również odbierać korespondencję;

Prócz tego występuje też Rejestr dla Organów Administracji Publicznej, przez który zamieszczane są w KRZ ustawowo obowiązkowe informacje.  

Jakie dane publiczne są dostępne w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

Wyszukując dłużnika możemy sprawdzić podmioty wg określonych kryteriów. Są nimi tożsamość osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki o zdolności prawnej. W przypadku osób fizycznych mamy podział na podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące dochody z innych tytułów (np. umowa o pracę). Informacje można także uzyskiwać poprzez wprowadzenie sygnatury danej sprawy.

System pozwala też odnaleźć wspólników zadłużonych spółek osobowych, niezależnie od ich formy prawnej. Jawne są też składniki majątku upadłego. Dysponując danymi dłużnika lub sygnaturą postępowania możemy zweryfikować stan masy upadłościowej.

Tablica obwieszczeń zawiera informacje o prowadzonych postępowaniach restrukturyzacyjnych, postępowaniach upadłościowych oraz postępowaniach o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.  

W zakresie postępowania restrukturyzacyjnego uzyskamy informacje o:

 1. wniosku restrukturyzacyjnym przez dłużnika;
 2. otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego;
 3. zabezpieczeniu majątku;
 4. obwieszczeniu o zgromadzeniu wierzycieli;
 5. dniu układowym;
 6. zawartym układzie; 

W zakresie postępowania upadłościowego Krajowy Rejestr Zadłużonych uzyskamy następujące informacje w kolejnych zakładkach:

 1. wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika; 
 2. zabezpieczenie majątku;
 3. ogłoszenie upadłości lub oddalenie wniosku; 
 4. przygotowana likwidacja (pre-pack);
 5. masa upadłości;
 6. układ konsumencki lub układ w upadłości;

Krajowy Rejestr Zadłużonych pozwala także na wyszukiwanie doradcy restrukturyzacyjnego. Dzięki niemu możemy sprawdzić, kiedy została udzielona licencja oraz czy jest aktywna, kto dysponuje licencją kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego oraz ile spraw aktualnie prowadzi. Rejestr zawiera dane kontaktowe, w tym telefon, email i adres biura.

Krajowy Rejestr Zadłużonych w praktyce

Uruchomienie serwisu elektronicznego nie obyło się bez początkowych problemów. System w początkowym okresie swojego istnienia nie ułatwiał pracy, a w wielu przypadkach przyczynił się do opóźniania postępowań. Pojawiały się głosy wzywające do zmiany zapisów ustawowych, ponieważ przedłużające się oczekiwanie np. na otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego groziło poważnymi konsekwencjami. Restrukturyzacja, jeśli ma być przeprowadzona z sukcesem wymaga działań raczej szybkich. 

Pod koniec pierwszego kwartału bieżącego roku Krajowy Rejestr Zadłużonych uzyskał jednak oczekiwaną sprawność operacyjną. W konsekwencji dłużnicy i wierzyciele uzyskali narzędzie szybkiego dostępu do informacji, a strony postępowania narzędzie formalnej komunikacji.  

Kontakt w sprawie restrukturyzacji

Postępowanie restrukturyzacyjne ma największe szanse na sukces na wczesnych etapach problemów z wypłacalnością. Dlatego w takiej sytuacji dobrze jest nawiązać współpracę z doradcą restrukturyzacyjnym. Pozwoli to uratować biznes przed najgorszym scenariuszem.

Zapraszamy do naszego biura w Krakowie. Skontaktuj się z naszą kancelarią bezpośrednio pod numerem telefonu 881 927 832 lub pod adresem biuro@restrukturyzacja.legal. Adres naszego biura to Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków