Krajowy Rejestr Zadłużonych

Krajowy Rejestr Zadłużonych – nowoczesne narzędzie w restrukturyzacji

Krajowy Rejestr Zadłużonych jest kolejnym etapem informatyzacji państwa. Podobnie do współczesnej gospodarki, administracja państwowa w coraz większym stopniu korzysta z cyfrowej wymiany informacji. Celem jest oczywiście usprawnienie obsługi spraw, ich przyśpieszenie oraz uproszczenie. Choć w praktyce bywa różnie, to cel ten wydaje się być coraz bliższy realizacji.  Zapoznaj się także z naszymi pozostałymi publikacjami. Opisujemy…

przestępczość gospodarcza

Przestępczość gospodarcza

Przestępczość gospodarcza to najczęściej niechciane konsekwencje złych decyzji. Proces, który z reguły narasta i nawarstwia się latami. Ukrywane straty, zawyżona dochodowość, niewiarygodne zapisy księgowe często są wykorzystywane w grze pozorów, która ma na celu kupić czas. I tak też się dzieje. `Warto zapytać jaką cenę przyjdzie zapłacić, gdy ten rachunek stanie się należny? Zapoznaj się…

Odpowiedzialność osobista wspólników spółek osobowych

Odpowiedzialność osobista wspólników spółek osobowych

Odpowiedzialność osobista wspólników spółek osobowych jest istotnym zagadnieniem. Szczególnie ważnym w kontekście restrukturyzacji lub upadłości podmiotu, ponieważ może nieść daleko idące konsekwencje w obszarze ich dorobku i majątku rodzinnego. Zapoznaj się także z naszymi pozostałymi publikacjami. Opisujemy prawne, ekonomiczne i biznesowe uwarunkowania restrukturyzacji. Ich spis znajdziesz tutaj.  Pełną treść ustawy „Prawo restrukturyzacyjne” można znaleźć tutaj. Upadłość przedsiębiorcy…

odpowiedzialność członka zarządu

Odpowiedzialność osobista członka zarządu

Odpowiedzialność osobista członka zarządu jest — z punktu widzenia samego zainteresowanego zainteresowanych — bardzo istotnym elementem planowania procesów restrukturyzacji i upadłości. W tym artykule przedstawiamy w zarysie zakres zagadnienia. Zapoznaj się także z naszymi pozostałymi publikacjami. Opisujemy prawne, ekonomiczne i biznesowe uwarunkowania restrukturyzacji. Ich spis znajdziesz tutaj.  Pełną treść ustawy „Prawo restrukturyzacyjne” można znaleźć tutaj. Upadłość przedsiębiorcy…

postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe jest kresem działalności gospodarczej dłużnika. W konsekwencji, ogłoszenie otwarcia postępowania oznacza zakończenie zamierzeń biznesowych i rozpoczęcie procesu rozwiązania przedsiębiorstwa poprzez zaspokojenie wierzycieli wskutek likwidacji (czyli „upłynnienia”) jego majątku. Przyczyną wszczęcia upadłości jest utrata zdolności do regulowania zobowiązań, rozumiana jako stan faktyczny (tu i teraz) oraz jako pewien potencjał — zdolność do spłacania w…

Pre-pack

Pre-pack, czyli likwidacja przygotowana

Pre-pack, czyli przygotowanej likwidacji, to rozwiązanie dla przedsiębiorcy, którego długi przerastają możliwości spłaty. Co do zasady konsekwencją takiego stanu rzeczy jest upadłość. Jednak tradycyjna sprzedaż poszczególnych składników majątkowych, jest zazwyczaj kosztownym i długotrwałym procesem. Sposobem na to jest pre-pack, czyli szybka sprzedaż całości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Zapoznaj się także z naszymi pozostałymi publikacjami.…

syndyk

Syndyk i jego rola w postępowaniu upadłościowym

Syndyk i jego rola w postępowaniu upadłościowym Syndyk jest organem postępowania upadłościowego. Nie jest on uczestnikiem postępowania upadłościowego (tak jak wierzyciele i upadły). Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 498) sąd – uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości – wydaje postanowienie o…

zastaw rejestrowy w upadłości

Zastaw rejestrowy ujawniony podczas trwania postępowania upadłościowego.

Zastaw rejestrowy na majątku przedsiębiorstwa wniesionego aportem do spółki, której ogłoszona została upadłości. Opisana sprawa dotyczy postępowania upadłościowego spółki osobowej (dalej zwanej w postaci zanonimizowanej Upadłą lub Spółką) i zgłoszenia roszczenia przez bank (dalej zwanego w postaci zanonimizowanej Bank S.A.), które miało być zabezpieczone zastawem rejestrowym. Upadłość spółki została ogłoszona w 2016r. wg przepisów prawa…

Utrata płynności finansowej

Utrata płynności finansowej

Utarta płynności finansowej – droga do niewypłacalności. Utrata płynności finansowej, czyli prosto mówiąc brak środków na regulowanie wymagalnych zobowiązań. Utrata płynności finansowej bardzo często prowadzi do popadnięcia w stan niewypłacalności. To niestety obliguje przedsiębiorcę do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo wykazuje bowiem niski poziom przepływów pieniężnych i bardzo często…

upadłość firmy

Upadłość firmy – Jak się do tego przygotować?

Upadłość firmy – Jak się do tego przygotować? Postępowanie upadłościowe jest ukierunkowane na zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Drugorzędnym celem postępowania upadłościowego jest natomiast zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika. Upadłość firmy może zostać ogłoszona, jeżeli jest ona w stanie niewypłacalności. Dłużnik musi posiadać wystarczające środki finansowe, które przewyższają przewidywane koszty postępowania. Muszą one być na…