syndyk

Syndyk i jego rola w postępowaniu upadłościowym

Syndyk i jego rola w postępowaniu upadłościowym Syndyk jest organem postępowania upadłościowego. Nie jest on uczestnikiem postępowania upadłościowego (tak jak wierzyciele i upadły). Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 498) sąd – uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości – wydaje postanowienie o…

zastaw rejestrowy w upadłości

Zastaw rejestrowy ujawniony podczas trwania postępowania upadłościowego.

Zastaw rejestrowy na majątku przedsiębiorstwa wniesionego aportem do spółki, której ogłoszona została upadłości. Opisana sprawa dotyczy postępowania upadłościowego spółki osobowej (dalej zwanej w postaci zanonimizowanej Upadłą lub Spółką) i zgłoszenia roszczenia przez bank (dalej zwanego w postaci zanonimizowanej Bank S.A.), które miało być zabezpieczone zastawem rejestrowym. Upadłość spółki została ogłoszona w 2016r. wg przepisów prawa…

Utrata płynności finansowej

Utrata płynności finansowej

Utarta płynności finansowej – droga do niewypłacalności. Utrata płynności finansowej, czyli prosto mówiąc brak środków na regulowanie wymagalnych zobowiązań. Utrata płynności finansowej bardzo często prowadzi do popadnięcia w stan niewypłacalności. To niestety obliguje przedsiębiorcę do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo wykazuje bowiem niski poziom przepływów pieniężnych i bardzo często…

upadłość firmy

Upadłość firmy – Jak się do tego przygotować?

Upadłość firmy – Jak się do tego przygotować? Postępowanie upadłościowe jest ukierunkowane na zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Drugorzędnym celem postępowania upadłościowego jest natomiast zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika. Upadłość firmy może zostać ogłoszona, jeżeli jest ona w stanie niewypłacalności. Dłużnik musi posiadać wystarczające środki finansowe, które przewyższają przewidywane koszty postępowania. Muszą one być na…

Syndyk Kraków

Syndyk Kraków

Syndyk Kraków Dzisiejszy artykuł poświęcę statystkom. Niektórzy pytają – a ile jest syndyków w Polsce?, a ile w Krakowie? Osoba prowadząca zawód doradcy restrukturyzacyjnego zwane są popularnie po prostu syndyk. O tym czy ta nazwa jest właściwa czy nie pisałem w tym artykule https://restrukturyzacja.legal/doradca-restrukturyzacyjny/. Dziś policzymy ile tych syndyków jest. Syndyków, którzy mają swoje działalności…

doradca restrukturyzacyjny

Doradca restrukturyzacyjny

Doradca restrukturyzacyjny Doradca restrukturyzacyjny jest to obecnie nazwa licencjonowanego zawodu, który funkcjonuje od 1 stycznia 2016r. Nazwa zawodu jest bardzo trafna, gdyż dokładnie określa to czym osoba z tą licencją się zajmuje. Jest to prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych o czym można poczytać w tym artykule oraz postępowań upadłościowych. Obecnie skupię się na innym, bardziej przyziemnym temacie.…