Porady EksperckieRestrukturyzacjarestrukuryzacja firmy - jak uratować biznes

Prowadzenie biznesu często oznacza mierzenie się z przeciwnościami losu. Mimo ciężkiej, codziennej pracy i poświęcenia firma może popaść w okresowe kłopoty. Przyczyn może być wiele, zaczynając od niekorzystnych warunków rynkowych i zdarzeń losowych, a na rozdźwiękach w miejscu pracy kończąc. Niestety, może to czasowo lub trwale wpłynąć na zdolność biznesu do terminowego regulowania zobowiązań. W takiej sytuacji ratunkiem dla firmy jest restrukturyzacja zadłużenia.


Zapoznaj się także z naszymi pozostałymi publikacjami. Opisujemy prawne, ekonomiczne i biznesowe uwarunkowania restrukturyzacji. Ich spis znajdziesz tutajPełną treść ustawy „Prawo restrukturyzacyjne” można znaleźć tutaj.


Dług przerastający możliwość spłaty

Stare bankowe powiedzenie mówi, że długi, których nie da się spłacić, nie zostaną spłacone. W związku z tym rozsądnemu wierzycielowi pozostaje redukcja jego oczekiwań i rozłożenie spłaty na raty. Alternatywą jest upadłość przedsiębiorcy, która w praktyce rzadko zaspokaja roszczenia dłużników. Dzieje się tak z uwagi na obiektywny brak majątku do upłynnienia oraz kolejność spłaty długów, w której Skarb Państwa oraz niezapłaceni pracownicy mają pierwszeństwo. Dlatego upadłość nie jest w interesie wierzycieli, a dużo lepszym rozwiązaniem jest restrukturyzacja.

Restrukturyzacja długów

Restrukturyzacja długów jest procesem opartym na tej samej logice co udzielanie kredytu. Należy dokonać wyliczenia maksymalnych możliwych do spłaty rat w kilkuletniej perspektywie układu (umowy o spłatę), a pozostałą część zadłużenia umorzyć. Wierzyciele dobrowolnie utracą umówiony procent swoich należności w zamian za gwarancję, że pozostała część zostanie spłacona. Jeżeli dłużnik nie dotrzyma umowy, to redukcja długu jest nieważna i wtedy jedyną alternatywą jest likwidacja firmy.

Restrukturyzacja i wiarygodność planu spłaty

Kluczowym filarem układu jest wiarygodność planu spłaty zadłużenia. Jego podstawą jest zdrowy model biznesowy przedsiębiorcy, którego działalność ma przynosić zyski. Jeżeli firma popadła w kłopoty na skutek jednorazowego zdarzenia, np. trafiła na nieuczciwego kontrahenta, należy wykazać jej rentowność oraz sposób na unikanie podobnych strat w przyszłości. Jeśli natomiast przyczyną problemu jest brak rentowności operacyjnej, to niezbędna jest korekta modelu biznesowego. Oznacza to ograniczenie kosztów i koncentrację na najbardziej rentownej działalności.

Jak uratować biznes?

“Jeśli znalazłeś się w życiowym dołku, najważniejsza rzecz, którą musisz zrobić, to przestać kopać dalej”. Dlatego decyzje, działania lub procesy, które przyniosły firmie problemy należy zatrzymać i zmienić na takie, które przyniosą korzyści. W praktyce oznacza to:

  1. Analizę zadłużenia, pozycji prawnej wierzycieli (antywindykacja);
  2. Ocenę struktury kosztów, wyznaczenie personelu objętego redukcją etatów;
  3. Zabezpieczenie alternatywnych źródeł finansowania;
  4. Określenie ewentualnych ryzyk karnych lub karnoskarbowych wynikających z nieprawidłowości w dokumentacji finansowej firmy;
  5. Przygotowanie siebie oraz swojego otoczenia rodzinnego i zawodowego na możliwy stres wynikający ze zbliżającego się trudniejszego okresu biznesowego;

Z pewnością warto pamiętać, że pasywne czekanie w nadziei, że biznes samoczynnie się naprawi to z reguły zły pomysł. Ponieważ w efekcie może to doprowadzić do niekontrolowanego uwolnienia się procesów upadłościowych. Utraty kontroli nad biznesem oraz majątkiem prywatnym, a także długotrwałe i niewesołe sprawy przed wymiarem sprawiedliwości.

Doradca restrukturyzacyjny

Ze względu na to, że powyższe łatwej powiedzieć niż zrobić. Dlatego też prawodawca przygotował rozwiązanie. Jest nim Doradca restrukturyzacyjny. To specjalista lub grupa specjalistów, która ma za zadanie przeprowadzić przedsiębiorcę suchą stopą przez ten proces. Dlatego kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego jest przestrzenią, w której można spokojnie, bez niepotrzebnego stresu, omówić stan obecny oraz przygotować plan niezbędnego działania.

W związku z tym, jeśli czujesz, że sprawy biznesowe nie idą najlepiej — nie czekaj. Skontaktuj się z naszą kancelarią, aby być gotowym na każdą ewentualność. Przezornym szczęście sprzyja.

Zapraszamy do naszego biura w Krakowie. Skontaktuj się z naszą kancelarią bezpośrednio pod numerem telefonu 881 927 832 lub pod adresem biuro@restrukturyzacja.legal Adres naszego biura to Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków.