Porady EksperckieRestrukturyzacjaRestrukturyzacja gospodarstwa rolnego

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego może zostać przeprowadzona na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Nie ma przy tym znaczenia forma prawna działalności rolnej, ponieważ zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego nie ma przeszkód w uznaniu każdego rolnika za przedsiębiorcę w rozumieniu kodeksu cywilnego, o ile jego działalność wykazuje określone cechy (treść tutaj). Wynikają z tego same korzyści.


Zapoznaj się także z naszymi pozostałymi publikacjami. Opisujemy prawne, ekonomiczne i biznesowe uwarunkowania restrukturyzacji. Ich spis znajdziesz tutaj.


Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego — warunki

Kluczowym czynnikiem decydującym o możliwości otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest cel działalności rolnej — powinien on być zawodowy i zarobkowy. Sama działalność winna być prowadzona we własnym imieniu, przez nieprzerwany okres co najmniej 3 lat. Niezbędnym warunkiem jest uczestnictwo w obrocie gospodarczym, ma to odniesienie też do zadłużenia, które powinno powstać w związku z prowadzoną działalnością i w celu jej realizacji. Przesłanką wynikającą stricte z prawa restrukturyzacyjnego jest zaistnienie faktycznej lub potencjalnej niewypłacalności, o której szerzej piszemy tutaj.

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego w praktyce

Fakt, że rolnik nie prowadzi zarejestrowanej działalności gospodarczej zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców, nie przesądza o tym, że działalności rolniczej nie można uznać za działalność gospodarczą. Przesłanką negatywną jest prowadzenie działalności służącej wyłącznie samozaopatrzeniu. Produkcja tylko na własne potrzeby nie ma charakteru zawodowego i wyklucza przesłankę prowadzenia działalności o charakterze gospodarczym.

Zdolność restrukturyzacyjna rolnika

Biorąc pod uwagę powyższe, można podsumować, że każdy rolnik ma potencjalną zdolność do bycia podmiotem prawa restrukturyzacyjnego. Niezależnie od tego, czy jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej, czy też jego działalność jest prowadzona w formie spółki. Nie ma znaczenia skala prowadzonej działalności. Nawet małe, indywidualne gospodarstwo rolne może kwalifikować się na restrukturyzację zadłużenia zgodnie z warunkami ustawy.

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego

Podobnie jak w przypadku każdego przedsiębiorcy, restrukturyzacja działalności rolniczej ma za zadanie uchronić dłużnika przed upadłością i likwidacją majątku. W tym celu postanowienia prawa restrukturyzacyjnego wprowadzają rozwiązania, które mają zapewnić spójność majątkową firmy. ​​Główną zaletą jest zapewnienie dłużnikowi natychmiastowej ochrony przed egzekucją na czas prowadzonego postępowania, co w praktyce może wynosić nawet do półtora roku. Drugą kategorią jest uznanie niektórych umów za strategiczne w działalności gospodarczej, co uniemożliwia ich prawne zakończenie. Do nich mogą należeć umowa kredytu bankowego, leasingu, faktoring, najmu lub dzierżawy nieruchomości. Sama zaś spłata zadłużenia będzie realizowana w ramach nowego harmonogramu z uwzględnieniem — zazwyczaj — częściowego umorzenia zobowiązań.

Skuteczna restrukturyzacja — co warto wiedzieć?

Działania restrukturyzacyjne należy prowadzić w jednakowo w przestrzeni prawnej, jak i gospodarczej. Celem działań jest przywrócenie rentowności, oznacza to przede wszystkim cięcia kosztów oraz skupienie na najbardziej zyskownych gałęziach produkcji lub handlu. Postępowanie restrukturyzacyjne sprzyja także sprzedaży części niepracujących aktywów przedsiębiorcy. W odróżnieniu od upadłości sprzedaż składników majątkowych jest realizowana przez przedsiębiorcę pod nadzorem doradcy restrukturyzacyjnego i sądu, a nie syndyka. Co oczywiście korzystnie wpływa na warunki likwidacji, wyższą cenę uzyskaną ze sprzedaży i niższy koszt postępowania. Sprzedaż może dotyczyć wyodrębnionych aktywów lub też zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a nawet jego całości (Pre-Pack). Szerzej piszemy o tym tutaj.

Sukces i doświadczenie Kancelarii

Jeśli zerkniemy do danych za rok 2021, dotyczących liczby rozpoczętych postępowań i zawartych układów, to okaże się kancelaria syndyka i doradcy restrukturyzacyjnego Mateusza Ładygi ma ponadprzeciętną skuteczność. Mówią o tym dane dotyczące uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych w całym 2021 r. w województwie małopolskim. Wskaźnik układów zawartych lub zatwierdzonych przez sąd w stosunku do rozpoczętych postępowań restrukturyzacyjnych wynosi 75%. To bardzo dużo, ponieważ ten wskaźnik uśredniony dla grupy wszystkich doradców restrukturyzacyjnych, wynosi około 23-28%. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Kontakt z nami

W biznesie wygrywa zazwyczaj ten, kto przejawia inicjatywę, rozwiązuje pojawiające się problemy i jest o krok przed innymi. Nie inaczej jest w restrukturyzacji. Dlatego, jeżeli przedsiębiorstwo przechodzi przez okres słabszej koniunktury, niskiej wypłacalności, zagrożenia działalnością windykacyjną — to nie należy czekać.

Zapraszamy do naszego biura w Krakowie. Skontaktuj się z nami bezpośrednio pod numerem telefonu 881 927 832 lub pod adresem biuro@restrukturyzacja.legal.

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga, Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków